ဝင္းဒိုးတင္ျပီလိုအပ္တဲ software

                           


                             ဝင္းဒိုင္းတင္ျပီး လိုအပ္တဲ့        software  ေတြကိုလြယ္ကူစြာရေစရန္ဆႏၵျ့ပ
                               လွ်က္တင္ေပးလိုပါတယ္  
                                                                                                                                                           
                          လိုအပ္တဲ့သူေတြ ေအာက္မွာ  Link  ေပးထားပါတယ္   အဲဒီမွာ အမွတ္ေပးျပီး
                                    Get installer   ကိုနိပ္ေပး လိုက္ရင္ရပါတယ္ 
                                                          ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ..
                                       Link   ...    http://ninite.com/        (or)
                                       
                                                       http://filehippo.com/    

 
Share this article :

Post a Comment

အဆင္မေျပရင္ comment ေလးေရးခဲပါအုန္း

 
Support : Video Designer © 2017. ျမန္မာ ဘားမစ္ - All Rights Reserved